Riverside Cities and States in IndiaRiverside Cities & States in India

City

River

State

Ayodhya

Sarayu

U.P

Badrinath

Alaknanda

Uttarakhand

Kolkata

Hoogly

W. Bengal

Cuttack

Mahanadi

Orissa

Delhi

Yamuna

Delhi

Guwahati

Brahmaputra

Assam

Haridwar

Ganges (Bhagirathi)

Uttarakhand

Agra

Yamuna

U.P

Ahmedabad

Sabarmati

Gujarat

Surat

Tapti

Gujarat

Varanasi

Ganges

Uttar Pradesh

Vijayawada

Krishna

Andhra Pradesh

Hyderabad

Musi

Andhra Pradesh

Kanpur

Ganges

Uttar Pradesh

Lucknow

Gomati

Uttar Pradesh

Nasik

Godawari

Maharashtra

Patna

Ganges

Bihar

Srinagar

Jhelum

J & K

Allahabad

Ganga - Yamuna

U.P

Ferozepur

Sutlej

Punjab

Jabalpur

Narmada

M.P

Ludhiana

Sutlej

Punjab

Madurai

Vaigai

Tamil Nadu

Mysore

Kaveri

Karnataka

Tirunelveli

Tamaraparni

Tamil Nadu

Jamshedpur

Subarnarekha

Bihar

Howarh

Hoogly

West Bengal

Alwaye

Periyar

Kerala

Bhaglpur

Ganga

Bihar

Buxar

Ganga

Bihar

Dibugarh

Brahmaputra

Assam

Kota

Chambal

Rajastan

Karnool

Tungabhadra

Andhrapradesh

Leh

Indus

Jammu & Kashmir

Moradabad

Ramganga

U.P

Mathura

Yamuna

U.P

Pandharpur

Bhima

Maharastra

Sambalpur

Mahanadi

Orissa

Srirangapatanam

Cauvery

Karnataka

Tiruchirapally

Cauvery

Tamil Nadu

Ujjine

Narmada

Madya Pradesh

Dhaka

Buriganga

Bangladesh

Mongar

Ganges

Bihar

Post a Comment

0 Comments