PSC PDF Study Material for Physics

PSC PDF Study Material for Physics
Download PSC Malayalam Tutorial for learning Physics. I am sure it will be very helpful for all exams related with Physics.

Inside Contents:
 • പ്രധാന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍
 • ഫിസിക്സിലെ ശാഖകള്‍ 
 • ഫിസിക്സിലെ പ്രധാന നിയമങ്ങള്‍ 
 • ഊര്‍ജ്ജം
 •  അളവുകളും അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളും
 • പ്രകാശം
 • ശ്രദ്ധേയ വസ്തുതകള്‍
 • ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗവും
 • ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങളും ഉപജഞാതാക്കളും
 • വൈദുതി
 • ആണവോര്‍ജം 
 • ഫിസിക്സില്‍ നോബല്‍ സമ്മാനം നേടിയ പ്രശസ്തര്‍

For Downloading go to the following link and then Download.


Post a Comment

0 Comments